Dette sker når du smider dit affald ud

12 maj 2022 Steffen Petersen

advertorial

For at holde vores omgivelser rene er det vigtigt, at alle smider deres affald ud på den rigtige måde. Ukorrekt bortskaffelse af affald kan have mange negative konsekvenser for både vores miljø og vores sundhed. I dette indlæg vil vi diskutere, hvad der sker, når du smider dit affald ud, og hvor dit affald ender henne.

 

co2 beregner

 

Forbrændingen

Forbrændingen er en af de mest almindelige metoder til bortskaffelse af affald. Forbrændingsanlæg fungerer ved at brænde affaldet ved høje temperaturer, indtil det er reduceret til aske. Forbrændingsprocessen frigiver skadelige giftstoffer og kemikalier til luften, hvilket kan være skadeligt for vores sundhed. Derfor er det vigtigt, du bortskaffer det farlige affald fra dit øvrige affald.

Dette er med til at reducere mængden af de skadelige stoffer, der kan komme ud i luften, når det ryger på forbrændingen.

 

Genbrug

Genbrug er en af de bedste måder at reducere din miljøpåvirkning på. Ved at genanvende dit affald kan du være med til at reducere mængden af forurening, der produceres.

Genbrug er også med til at bevare vores naturressourcer. Der findes efterhånden en del affald, der kan genbruges og derfor skal du sørge for at sortere det korrekt. På denne måde kan det blive brugt atter engang til enten andre emballager eller andre produkter. Du kan se på mange emballager i dag, hvorvidt de er blevet genbrugt eller ej. 

 

Lossepladser

Lossepladser er en anden almindelig metode til bortskaffelse af affald. Lossepladser er store landområder hvor affaldet er begravet. Med tiden nedbrydes affaldet og producerer metangas, som er en drivhusgas. Denne gas kan være skadelig for miljøet, hvis den ikke bortskaffes korrekt.

Derfor er det vigtigt at vælge et genbrugsstation, der forvaltes korrekt og har en god miljøpraksis på plads. Når du indlever dit affald, så kan du faktisk få målt dit co2 aftryk. På den måde kan du sikre dig, at du gør dit til at reducere din miljøpåvirkning.

Flere Nyheder